AlleyMart is also available in your country: USA. Starting good deals here now!

ຂາຍເຮືອນພອ້ມດິນ2ທີ່ຕິດກັນ ຢູ່ໜອງໄຮ ເຈົ້າຂອງຂາຍເອງ

1 year ago ອະສັງຫາລິມະສັບ ວຽງຈັນ   256 views

280,000 ₭

  • 2-big-0
  • 2-big-1
  • 2-big-2
Price: 280,000 ₭ Negotiable

ຂາຍເຮືອນພອ້ມດິນ2ທີ່ຕິດກັນ ຢູ່ໜອງໄຮ ທີ່1 ມີເຮືອນ 3ຫອ້ງນອນ ຫາກໍ່ປຸກແລ້ວ ທີ່2 ກຳລັງເກດດິນຊິປູກຫຍ້າ ແຕ່ລະທີ່ກວາ້ງ 400 ຕະລາງແມັັັັັັັັັັັດມົນທົນ ລວມເປັນ 800 ະລາງແມັັັັັັັັັັັດມົນທົນ. $280.000

Additional Details

Size 800 sqm
Rooms 3
Furnished Yes
Building Type House
Parking Yes